Aydın İnternet

Aydın İnternet ile dijital dünyadan uzak kalmadan çoğu işinizi halledebilirsiniz.  İletişimi en kolay ve hızlı hale getiren internet, Uluslararası bilgi iletişim ağıdır.  Ülkemizde ilk internet ağı 1993 yılında ABD’de bulunan NFSNET’e bağlanılarak gerçekleşmiştir.  Teknolojinin ilerlemesi ve gelişmesiyle birlikte internet ağı da…